6 نظر

سلام انشاءالله شفاعتش نصیبمون بشود بحق فاطمه زهراع همرزم خیبری، حاج امیر
بسیاز عالی برادرجانبازم که بسیار زجرکشیدوباخشنودی دشد شهید شد عزیزم روحت شادو
بسیاز عالی برادرجانبازم که بسیار زجرکشیدوباخشنودی دشد شهید شد عزیزم روحت شادو
بسیاز عالی برادرجانبازم که بسیار زجرکشیدوباخشنودی دشد شهید شد عزیزم روحت شادو
غفرالله لنا و لکم و له
ان شاءالله همه بندگان خدای مهربان بخصوص شهدا با اولیا الله محشور گردند

نظر بدهید