عکسپست

یک مورد ما کمین نخوردیم. اگر خائن در بین مردم بود ما را می فروخت و بچه ها دستگر می شدند.

عراقی‌ها به پیرزن های منطقه می گویند: این پاسدارهای خمینی(ره) جن‌اند، انس‌اند؟! هر کاری می کنیم ماشین ها و تانکهای ما را می زنند.

28 نفر تمام مردهای یک روستا را که ارتش عراق برد و تیرباران کرد

تا مردم توی منطقه بودند هیچ مشکلی نداشتیم

 

https://www.aparat.com/v/KMJAZ


0 نظر


نظر بدهید