عکسپست

🔸 نیروها در حال سوار شدن به بلم بودند که یک نفر پایش را به دیواره‌ی کنار بلم گذاشت و  در آب افتاد و بلم هم نزدیک بود واژگون شود. آقاموسی وقتی این صحنه را دید با ناراحتی گفت باید قایق در اختیار نیروها باشد.

🔸 سراغ مسئول سکانی لشکر  رفت و گفت: چرا در حق نیروهای بسیجی کم می‌گذارید، سری آخر قایق ها کجا هستند؟  او جواب داد: آن ها را برای فرماندهی گذاشته اند.


🔸 آقاموسی گفت: فرماندهی که قایق نمی‌خواهد، تا نیروها به خط نرسند قایق می خواهیم برای چی؟ فرمانده اگر شده با شنا می رود آن طرف، ما باید مشکل نیروها را حل کنیم. 

https://eitaa.com/meraj_andisheh_pouya

http://splus.ir/meraj_andisheh_pouya

 


0 نظر


نظر بدهید